Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto auttaa yritystäsi luomaan kilpailuetua ja sijoittumaan pahinta kilpailijaasi paremmin hakukoneessa.
Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on se tärkein asia hakukoneoptimoinnissa. Hakukone arvostaa laajoja verkkosivuja, sillä sen tarkoitus on antaa mahdollisimman relevanttia sisältöä hakukoneen käyttäjälle. Kun tekninen hakukoneoptimointi luo perustan ja mahdollistaa hyvän sijoittumisen hakukoneessa, loppupeleissä sisältö on se millä luodaan kilpailuetua ja sijoitutaan pahinta kilpailijaasi paremmin. Sivuston teknisestä suorituskyvystä ei ole mitään hyötyä, jos sisältö sivulla on niukkaa.

Miksi hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on tärkeää?

Yksinkertaisesti sanottuna sijoittuminen hakukoneessa on mahdotonta ilman sisältöä. Paljon haetuilla kovan kilpailun avainsanoilla sisältöä pitää myös olla paljon, jotta hyvä sijoittuminen on mahdollista. Lähtökohtaisesti potentiaalinen asiakas lähtee etsimään uutta tuotetta tai palvelua hakukoneesta, jonka vuoksi sijoittuminen hakukoneessa on ensiarvoisen tärkeää ja oikein tehtynä tuo myynitä tai liidejä yritykselle.

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto:

 1. Parantaa yritykselle tärkeiden avainsanojen sijoituksia tuoden enemmän liikennettä sivulle.
 2. Mahdollistaa sijoittumisen uusilla avainsanoilla, kun näistä tuotetaan sisältöä
 3. Mahdollistaa sijoittumisen kilpailuilla korkean hakuvolyymin avainsanoilla, kun avainsanasta on tuotettu paljon sisältöä ja luotu hakukoneen silmissä auktoriteettia aiheen ympärille.
 4. Kehittää verkkosivun sisäistä linkitystä.
 5. Tuo omaa osamista esille, joka herättää luottamusta asiakkaan silmissä.
 6. Parantaa yrityksen linkkiprofiilia, sillä laadukas sisällöntuotanto voi tuoda yrityksen sivuille ohjautuvia linkkejä muilta sivuilta tai sosiaalisesta mediasta

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto lähtee avainsana-analyysistä

Avainsana-analyysin tarkoituksena on löytää ne avainsanat tai -lausekkeet, jolla potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa yrityksesi palveluista tai tuotteista. Sisältöä lähdetään tuottamaan avainsana-analyysillä löydettyjen hakusanojen tai-lausekkeiden ympärille

Avainsanan hakuvolyymi ja kilpailutilanne

Hakusanatutkimuksessa otetaan kantaa eri avainsanojen hakuvolyymin, kilpailutilanteeseen ja hakutarkoitukseen. Avainsanalla, jolla sisältöä lähdetään optimoimaan, pitäisi olla merkittävästi hakuvolyymia, jotta sillä oikeasti saadaan liikennettä hakukoneesta. Korkean hakuvolyymin avainsanat tuovat myös kovempaa kilpailua, jonka vuoksi kaikista haetuimmat avainsanat eivät kuitenkaan välttämättä ole se optimaalisin valinta yritykselle. Avainsanan valinnassa pitää ottaa siis huomioon myös avainsanan kilpailu. Mitkä mahdollisuudet yrityksellä on sijoittua avainsanalla hyville sijoituksille? Pienemmän hakuvolyymin avainsanan hyvä sijoitus saattaa tuoda sivullesi enemmän liikennettä verrattuna korkean hakuvolyymin heikkoon sijoitukseen.

Avainsanan hakutarkoitus

Avainsanan hakutarkoitus kertoo, minkälaista sisältöä hakija etsii hakiessaan tietyllä avainsanalla tietoa hakukoneesta. Tuotetun sisällön pitäisi vastata avainsanan hakutarkoitusta, jotta avainsanalla voidaan sijoittua hyville sijoituksille. Hakutarkoitus voi olla esimerkiksi informatiivinen, jolloin hakija etsii tietoa avainsanasta tai kaupallinen, jolloin hakija etsii tuotetta tai palvelua.

Joskus hakutarkoitus on helposti selvitettävissä avainsanasta, mutta välillä sitä on vaikeampi päätellä. Hakutarkoituksen voi selvittää tekemällä avainsanalla haun hakukoneessa ja katsomalla parhaiten sijoittuvia verkkosivuja. Esimerkiksi avainsanasta hakukoneoptimointi ei suoraan voi päätellä avainsanan hakutarkoitusta, mutta top 10 sijoitukset ovat lähes kauttaaltaan hyvin informatiivisia oppaita hakukoneoptimoinnista. Hakukoneoptimointi yritykselle avainsana on taas kaupallisempi, jolla hyvin sijoittuvat verkkosivut tarjoavat hakukoneoptimoinnin palveluita.

Avainsanan hakutarkoitus on siis hyvä ottaa myös huomioon suunnitellessaan sisältöä tai etsiessään sisällöntuotannolle aiheita.

Kuinka kirjoittaa hakukoneoptimoitua sisältöä?

Hakukoneoptimoidussa sisällöntuotannossa aiheen lisäksi kannattaa keskittyä sisällön rakenteeseen, linkitykseen ja avainsanan oikeaoppiseen käyttöön.

Mistä aiheista sisältöä kannattaa tuottaa?

Sisältöä kannattaa tuottaa yrityksen tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä aiheista. Informatiivisella sisällöllä voidaan houkutella potentiaalinen asiakas verkkosivulle ja tarjota omilla palveluilla ja tuotteilla ratkaisua kävijän mahdollisiin ongelmiin. Kannattaa siis myös blogiartikkeleissa pyrkiä ohjaamaan liikennettä kaupallisille välilehdille. Laadukas sisältö myös herättää kävijässä luottamusta, joka helpottaa ja nopeuttaa ostoprosessia.

Kannattaa siis miettiä, minkälaista tietoa tuotteen tai palvelun ympärillä haetaan hakukoneesta eli mitä potentiaaliset asiakkaat haluavat tietää tuotteesta tai palvelusta. Usein hakukoneessa näkyy myös ”Usein kysytyt kysymykset” -osio, jossa esitetään eniten avainsanasta kysyttyjä kysymyksiä. Tämä on myös hyvä tapa etsiä aiheita sisällölle.

Rakenne ja otsikointi

Hakukoneet arvostavat selkeää rakennetta niin verkkosivulla kuin myös itse sisällöissä, sillä se helpottaa hakurobottia ja kävijää ymmärtämään sisältöä. Sisälllön rakennetta voi parantaa esimerkiksi selkeällä väliotsikoinnilla. Väliotsikoiden nimeämiseen kannattaa antaa myös ajatusta ja käyttää otsikoissa avainsanoja, joilla halutaan sijoittua hakukoneessa. Myös esimerkiksi numeroidut listat ovat hyvä tapa tehdä sisältöä, jota hakukone helposti ymmärtää.

Linkitys

Hakukoneoptimoidussa sisällössä kannattaa käyttää sekä ulkoisia että sisäisiä linkkejä laajentamaan sisältöä. Ulkoinen linkki ohjautuu verkkosivun ulkopuolelle, kun taas sisäinen linkki saman verkkosivun toiselle välilehdelle.

Ulkoisia linkkejä tyypillisesti käytetään, kun viitattaan esimerkiksi johonkin tutkimukseen tai kun halutaan lukijalle antaa helppo mahdollisuus tutustua johonkin aiheeseen tarkemmin. Sisäisellä linkityksellä voidaan ohjata sekä verkkovierailijaa, että hakurobottia yrityksen tärkeille välilehdille. Sisäisellä linkityksellä voidaan myös ”ilmoittaa” hakukoneelle eri välilehtien tärkeyttä – mitä enemmän linkkjä ohjautuu tietylle välilehdelle, sitä tärkeämmäksi hakukone välilehden katsoo. Sisäinen linkitys myös laajentaa välilehden sisältöä, jota hakukone arvostaa.

Avainsanan käyttö

Avainsana-analyysin perusteella valittua avainsanaa pitää myös osata käyttää sisällössä oikein, jotta hakukone oikeasti ymmärtää, että verkkosivulla on antaa hakijalle relevanttia sisältöä aiheeseen liittyen. Avainsanaa kannattaa käyttää esimerkiksi:

 1. URL osoitteessa
 2. Pääotsikossa
 3. Alemman tason otsikoissa
 4. Tekstisisällössä
 5. Hakukoneen Title Tagissa ja Metakuvauksessa
 6. Kuvien alternative teksteissä (jos kuvahaussa sijoittuminen katsotaan tärkeäksi)
 7. Muiden välilehtien sisäisissä linkeissä

Avainsanaa ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa, sillä liikakäyttö saatetaan katsoa ”spammiksi”, joka heikentää sijoituksia. Kannattaa siis aina tuottaa laadukasta sisältöä lukijalle, eikä pelkästään hakukoneelle.

Team3 hakukoneoptimointi

Team3:lla on monien vuosien kokemus yritysten verkkosivujen hakukoneoptimoinnista. Mikäli haluat itse oppia kehittämään orgaanista hakukoneliikennettä, niin meiltä saat myös räätälöidyn hakukoneoptimointikoulutuksen juuri yrityksesi tarpeisiin. Voit myös tilata ilmaisen hakukoneoptimoinnin kartoituksen, josta selviää sivujen hakukoneoptimoinnin nykytilanne.