Team3 logo

Sopimusehdot - Team3 Oy

Viimeksi päivitetty: 30.9.2021

Team3 vastaa omalta osaltaan verkkopalveluiden (kotisivut, sähköposti, domain) ylläpidosta. Mikäli asiakas tekee muutoksia verkkopalveluilleen, ei Team3 ylläpidon tarjoajana ole vastuussa niistä. Asiakkaan vastuulla on itse julkaista sivut, Team3 tarjoaa mahdollisuuden siihen. Jos nettisivujen koodia on mahdollista muokata, ei Team3 eikä sen kumppanit ole velvollisia korjaamaan muutoksista aiheutuvia mahdollisia ongelmia. Asiakas pystyy itse kytkemään SSL:n päälle ja pois nettisivujen hallinnasta. Asiakas sitoutuu, ettei käytä palveluita rikolliseen tai epäeettiseen toimintaan ja on korvausvelvollinen kaikista mahdollisesti aiheuttamistaan haitoista ja kuluista.

Asiakas on itse vastuussa sivustolleen lataamasta kuva- ja videomateriaaleista ja pitää huolen, että ne ovat tekijänoikeus- ja muiden lakien mukaisia. Asiakas vastaa itse kaikista mahdollisista seuraamuksista.

Sähköpostipalveluissa asiakkaalla voi olla mahdollisuus muokata käyttäjämääriä ja -lisenssejä tilauksen jälkeen. Asiakas tiedostaa, että laskutus tapahtuu aina toteutuneen mukaan. Mikäli asiakas itse käy lisäämässä lisenssejä, veloitetaan tämä automaattisesti seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Havaituissa virhetilanteissa on Team3:n vastuulla ilmoittaa niistä asiakkaalle viipymättä.

Sopimusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu sopimusehtoihin sähköpostilla, lähettämällä tilauslomakkeen verkossa tai allekirjoittamalla sopimuksen. Näin asiakas vakuuttaa vastaanottaneensa ja lukeneensa nämä sopimusehdot. Myös suullinen sopimus on pätevä ja sopimus sitoo kumpaakin osapuolta.

Hinnaston muutokset​

Team3 pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnastoaan tuotteiden hankintahinnan-, tai muiden kulujen noustessa ja on velvollinen ilmoittamaan uuden hinnan vähintään kaksi kuukautta (60 vrk) etukäteen.

Palveluiden siirto

Team3 ei ole vastuussa palveluiden siirtämisestä uuden sopimuksen alkaessa, ellei erikseen näin ole sovittu. Sähköpostipalveluissa kuukausimaksu perustuu palvelun ylläpitoon ja käyttöön, eikä siihen ole otettu huomioon palveluiden siirtoa. Asiakas voi tuoda vanhalta alustalta viestit itse, mikäli näin tahtoo. Asiakkaan siirtäessä palvelut pois Team3:lta, ei laskutus lopu automaattisesti. Asiakkaan täytyy ilmoittaa palveluiden loppumisesta kirjallisesti.

Domainin eli verkkotunnuksen siirtäminen tapahtuu pyytämällä palveluntarjoajalta välittäjän siirtoavain. Vain verkkotunnuksen omistaja voi tehdä pyynnön.

Laskutus ja maksutavat​

Maksutavat ovat joko laskulla tai verkkolaskulla. Maksuaika on 14 vuorokautta netto. Viivästyskorko on 8 %. Maksumuistutuksesta lisätään laskulle 5 € muistutuskulu.

Team3:lla on oikeus laskuttaa projekti kokonaisuudessaan, mikäli asiakas ei ole vastannut yhteydenottoihin kuukauden kuluessa (30 vrk) viimeisestä keskustelusta / kontaktista. Tämä myös siitä huolimatta, että sopimuksessa olisi mainittu laskutus vasta projektin valmistuessa.

Team3:lla on oikeus laskuttaa projekti kokonaisuudessaan myös, jos suunnittelutyö on valmiina ja sivuston julkaisu viivästyy asiakkaan toimesta vähintään kuukauden (30 vrk) ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tämä pätee myös siitä huolimatta, vaikka asiakas olisi ollut kontaktissa viimeisen kuukauden aikana.

Suunnittelusopimus​

Kotisivujen visuaalinen suunnittelu ja toteutus on Team3 Oy:n vastuulla. Lähtökohtaisesti sopimukseen ei sisälly copywriting- tai sisällöntuotantopalvelua, ellei erikseen näin ole kirjallisesti sovittu. Joissain projekteissa saattaa esiintyä 30 % – 40 % veloitus sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Riitatilanteessa ja projektin keskeytyessä tätä veloitusta ei tarvitse palauttaa, mikäli projekti on alkanut ja työtä on tehty sivuston rakentamisen eteen vähintään kahdeksan työtuntia (yksi henkilötyöpäivä).

Kotisivujen suunnittelun ja suunnitelman toteutuksen arvioitu hinta on laskettu arvioidun työmäärän mukaan. Lopullinen veloitus aina toteutuneen mukaan, mikäli toteutunut työmäärä on suurempi kuin arvioitu. Team3 palveluntarjoajana on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, jos työaika näyttää venyvän alkuperäisestä arviosta.

Hinta-arvioon vaikuttaa olosuhteet ja tarpeet tarjoushetkellä. Jos ne muuttuvat, esimerkiksi uudet muutostarpeet tai -ideat, ei Team3:lla ole velvollisuutta tehdä lisätöitä alkuperäisen tarjouksen hinnoittelun mukaisesti.

Palvelun irtisanominen​

Team3 verkkopalveluiden irtisanominen kuukausiperusteisella laskutuksella on irtisanomispäivästä seuraavan kuun loppuun. Vuosi- ja puolivuosilaskutuksella kyseisen laskukauden loppuun. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu koska tahansa ja siirtää palvelut pois, kuitenkin jos näin tehdään kesken sopimuskauden, ei asiakkaalla ole oikeutta hyvitykseen jo maksetusta osuudesta. Irtisanominen on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa (14vrk) ennen uuden sopimuskauden alkamista. Uusi sopimuskausi alkaa aina automaattisesti. Team3 pidättää itsellään oikeuden palvelujen ja hintojen muutoksiin.