Yleiset sopimusehdot Team3 Oy

Viimeksi päivitetty: 3.8.2023

Team3 vastaa verkkopalveluiden (kotisivut, sähköposti, domain) ylläpidosta. Mikäli asiakas tekee muutoksia verkkopalveluilleen, ei Team3 ole vastuussa niistä.

Asiakkaan vastuulla on itse julkaista sivut, Team3 tarjoaa mahdollisuuden siihen.

Team3 tai sen kumppanit eivät ole vastuussa, mikäli asiakas muuttaa verkkosivuston koodia.

Asiakas sitoutuu, ettei käytä palveluita rikolliseen tai epäeettiseen toimintaan ja on korvausvelvollinen kaikista mahdollisesti aiheuttamistaan haitoista ja kuluista.

Asiakas on itse vastuussa sivustolle ladatusta kuva-, teksti- ja videomateriaalista ja pitää huolen, että ne ovat tekijänoikeus- ja muiden lakien mukaisia. Asiakas vastaa itse kaikista mahdollisista seuraamuksista.

Sähköpostipalveluissa asiakkaalla voi olla mahdollisuus muokata käyttäjämääriä ja -lisenssejä tilauksen jälkeen. Asiakas tiedostaa, että laskutus tapahtuu aina toteutuneen mukaan. Mikäli asiakas itse käy lisäämässä lisenssejä, veloitetaan tämä automaattisesti seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Havaituissa virhetilanteissa on Team3:n vastuulla ilmoittaa niistä asiakkaalle viipymättä.

Team3 ei ole vastuussa lakimuutoksista, jotka koskettavat asiakkaan kotisivuja tai palveluita.

Sopimusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu sopimusehtoihin sähköpostilla, lähettämällä tilauslomakkeen verkossa tai allekirjoittamalla sopimuksen. Näin asiakas vakuuttaa vastaanottaneensa ja lukeneensa sopimusehdot. Myös suullinen sopimus on pätevä ja sopimus sitoo kumpaakin osapuolta.

Hinnaston muutokset​

Team3 pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinnastoaan tuotteiden hankintahinnan-, tai muiden kulujen noustessa ja on velvollinen ilmoittamaan uuden hinnan vähintään kaksi kuukautta (60 vrk) etukäteen.

Palveluiden siirto

Team3 ei ole vastuussa palveluiden siirtämisestä uuden sopimuksen alkaessa, ellei erikseen näin ole sovittu. Sähköpostipalveluissa kuukausimaksu perustuu palvelun ylläpitoon ja käyttöön, eikä siihen ole otettu huomioon palveluiden siirtoa. Asiakas voi tuoda vanhalta alustalta viestit itse, mikäli näin tahtoo.

Asiakkaan siirtäessä palvelut pois Team3:lta, ei laskutus lopu automaattisesti. Asiakkaan täytyy ilmoittaa palveluiden lopettamisesta kirjallisesti.

Verkkotunnuksen (domain) siirtäminen tapahtuu pyytämällä palveluntarjoajalta verkkotunnuksen välittäjän vaihtoavain. Vain verkkotunnuksen omistaja voi tehdä pyynnön.

Laskutus ja maksutavat​

Maksutavat ovat joko sähköpostilaskulla tai verkkolaskulla. Maksuaika on 14 vuorokautta netto. Kirjepostilla lähetettyihin laskuihin lisätään laskutuslisä 5 €. Viivästyskorko on 8 %. Maksumuistutuksesta lisätään laskulle 5 € muistutuskulu.

Team3:lla on oikeus laskuttaa projekti kokonaisuudessaan, mikäli asiakas ei ole vastannut yhteydenottoihin kuukauden kuluessa (30 vrk) viimeisestä keskustelusta / kontaktista. Tämä myös siitä huolimatta, että sopimuksessa olisi mainittu laskutus vasta projektin valmistuessa.

Team3:lla on oikeus laskuttaa projekti kokonaisuudessaan myös, jos suunnittelutyö on valmiina ja sivuston julkaisu viivästyy asiakkaan toimesta vähintään kuukauden (30 vrk) ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tämä pätee myös siitä huolimatta, vaikka asiakas olisi ollut kontaktissa viimeisen kuukauden aikana.

Suunnittelusopimus​

Kotisivujen visuaalinen suunnittelu ja toteutus on Team3 Oy:n vastuulla.

Lähtökohtaisesti sopimukseen ei sisälly copywriting- tai sisällöntuotantopalvelua, ellei erikseen näin ole kirjallisesti sovittu.

Verkkosivujen suunnitteluprojekteissa veloitetaan 50 % sovitusta suunnittelumaksusta sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Riitatilanteessa ja projektin keskeytyessä tätä veloitusta ei palauteta, mikäli projekti on alkanut ja työtä on tehty sivuston rakentamisen eteen vähintään kahdeksan työtuntia (yksi henkilötyöpäivä).

Kotisivujen toteutuksen ja suunnittelun hinta perustuu arvioituun työmäärään. Projektin lopullinen kustannus laskutetaan aina toteutuneiden työtuntien mukaisesti, mikäli toteutunut työmäärä on suurempi kuin tarjouksessa. Team3 palveluntarjoajana on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, jos työaika näyttää venyvän alkuperäisestä arviosta. Projektin hinta sisältää vain tarjousksessa määritellyt asiat. Tarjouksen ulkopuoliset työt toteutetaan tuntiveloituksen mukaisesti.

Hinta-arvioon vaikuttaa olosuhteet ja tarpeet tarjoushetkellä. Jos ne muuttuvat, esimerkiksi uudet muutostarpeet tai -ideat, ei Team3:lla ole velvollisuutta tehdä lisätöitä alkuperäisen tarjouksen hinnoittelun mukaisesti. Näistä sovitaan erikseen tai ne veloitetaan tuntitöinä.

Projektin lopputuloksen hyväksymisen jälkeen muutokset tai korjaustyöt tapahtuvat tuntiveloituksella. Vastuu sivuston sisällöstä sekä sen toimivuudesta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on hyväksynyt Team3 Oy:n tekemät viimeiset projektiin kuuluvat muutokset. Projekti päättyy, kun sivusto on asiakkaan mielestä jukaisukelpoinen, ellei muuta sovita kirjallisesti.

Asiakas on vastuussa yleisten tietosuoja-asetusten ja asiakasrekisterin toteutuksesta ja hallinnoimisesta.

Ylivoimainen este (Force majeure)

Team3 Oy:n tulee ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä viipymättä asiakkaalle. Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä Team3 Oy:n luopumaan toimeksiannosta niin, että asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työstä. Team3 Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

Palvelun irtisanominen​

Team3 verkkopalveluiden irtisanominen kuukausiperusteisella laskutuksella on irtisanomispäivästä seuraavan kuun loppuun. Vuosi- ja puolivuosilaskutuksella kyseisen laskukauden loppuun. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu koska tahansa ja siirtää palvelut pois. Jos palvelut irtisanotaan kesken sopimuskauden, ei asiakkaalla ole oikeutta hyvitykseen jo maksetusta osuudesta. Irtisanominen on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa (14vrk) ennen uuden sopimuskauden alkamista. Uusi sopimuskausi alkaa aina automaattisesti. Team3 pidättää itsellään oikeuden palvelujen ja hintojen muutoksiin.