Mitä on hakukoneoptimointi eli SEO?

Kaiken kattava oppaamme kertoo miten hakukoneoptimoinnin avulla voidaan saada lisää liikennettä ja asiakkaita.
hakukoneoptimointi
Sisällysluettelo

Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivun sijoituksia hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnin avulla verkkosivullesi saadaan lisää liikennettä ja tätä kautta myös lisää asiakkaita. SEO (search engine optimization) voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: tekniseen hakukoneoptimointiin, sisällön optimointiin ja luotettavuuden eli verkkosivun auktoriteetin parantamiseen.

Toisin kun hakukonemainonnassa, hakukoneoptimoinnista ei välttämättä tarvitse maksaa mitään, sillä optimoinnissa ei makseta yksittäisistä klikeistä. Hakukoneoptimointia voidaankin pitää hyvin kustannustehokkaana ratkaisuna verkkonäkyvyyden kehittämiselle. Sijoittuminen hakukoneen kärkisijoille voi kuitenkin olla hyvinkin haastava ja aikaa vievä prosessi. Keskittymällä tässä artikkelissa esitettyihin kolmeen osa-alueeseen, voit lisätä verkkonäkyvyyttäsi huomattavasti.

Miksi hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa?

Kuten aiemmin jo mainittiin hakukoneoptimointi tuo verkkosivullesi lisää liikennettä ja tätä kautta myös lisää asiakkaita. Vaikka asiakkaiden saaminen on hakukoneoptimoinnin päällimmäinen tarkoitus, on muitakin syitä miksi hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa.

Hakukoneoptimointi:

 1. Tuo lisää asiakkaita
 2. Parantaa verkkosivun käyttäjäkokemusta
 3. Luo kilpailuetua
 4. On kustannustehokas ratkaisu verkkoliikenteen kasvattamiselle
 5. Tuo helposti mitattavia tuloksia jo pienillä muutoksilla
 6. Kasvattaa bränditietoisuutta

Tästä artikkelista voit lukea tarkemmin syitä miksi hakukoneoptimointi on tärkeää.

Miten hakukoneet toimivat?

Hakukoneet järjestävät internetistä löytävää tietoa ja pyrkivät antamaan mahdollisimman relevanttia sisältöä hakukoneen käyttäjälle. Ennen kuin lähdetään tekemään hakukoneoptimointia, on hyvä ymmärtää miten hakukoneet toimivat ja miten hakukoneet järjestävät eri verkkosivuja eri avainsanoille. Hakukoneiden botit (hakurobotit) jatkuvasti crawlaavat eli selaavat internetissä olevia verkkosivuja läpi ja lisäävät sivuja hakukoneen indeksiin. Indeksointi on edellytys, että sivut ylipäätänsä löytyvät hakukoneesta.

Uuden sisällön indeksoitumisessa saattaa kestää useitakin viikkoja, joten hakukoneoptimoinnissa kannattaa olla kärsivällinen. Sivukartta on tehty helpottamaan hakukonerobotteja ymmärtämään sivun sisältöä ja onkin edellytys onnistuneelle hakukoneoptimoinnille. Voit myös päivittää Google Search Consolesta sivukartan ja täten ”ilmoittaa” sivulle tehdyistä muutoksista nopeuttaaksesi indeksointiprosessia.

Miten hakukoneet sitten järjestävät sisältöä eri avainsanoille? Yksinkertaiseen kysymykseen ei tällä kertaa ole olemassa yksinkertaista vastausta. Google on itse sanonut, että sijoittumiseen vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää. Hakukoneen, kuten Googlen, algoritmit ovat erittäin monimutkaisia ja päivittyvät jatkuvasti. Hyviä tuloksia hakukoneista kuitenkin saadaan tuottamalla jatkuvasti hakijalle relevanttia sisältöä ja pitämällä huolta sivuston terveydentilasta. Katsotaan seuraavaksi hakukoneoptimointiin vaikuttavia tekijöitä ja konkreettisia esimerkkejä, miten hakukonenäkyvyyttä voidaan kehittää.

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: tekniseen hakukoneoptimointiin, sisällön hakukoneoptimointiin ja luotettavuuden eli auktoriteetin kehittämiseen.

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi pitää huolen, että sivustot ovat rakennettu hakukoneiden standardien mukaisesti vaikuttaen suoraan hakukonenäkyvyyteen ja parantaen myös sivun käyttökokemusta. Teknisessä optimoinnissa keskitytään esimerkiksi sivuston rakenteeseen ja linkitykseen, käyttökokemukseen, nopeuteen ja teknisten virheiden korjaamiseen. Teknisen optimoinnin tukena voidaan käyttää useita työkaluja, kuten Ahrefs, Screaming Frog ja Semrush. Hyvät työkalut ovat usein maksullisia, mutta esimerkisi Googlen omalla palvelulla Google Search Console pääsee hyvin alkuun ilman veloitusta.

Katsotaan seuraavaksi yleisimpiä teknisiä ongelmia hakukoneoptimointiin liittyen.

Indeksointi

Indeksointi on edellytys, että verkkosivusi löytyvät hakukoneista. Jos verkkosivujasi ei löydy hakukoneista, on indeksointi ensimmäinen asia mikä kannattaa tarkistaa. Uusi sisältö ei päivity hakukoneen indeksiin välittömästi, joten indeksoinnin suhteen kannattaa olla kärsivällinen.

Sivukartta

Sivukartta auttaa hakukonetta ymmärtämään sisältöä ja navigoimaan verkkosivun sisällä. Sivukarttaa voidaankin pitää verkkosivun sisällysluettelona. Pidä huoli, että verkkosivullasi on toimiva sivukartta, jos haluat saada tuloksia hakukoneoptimoinnin avulla. WordPress verkkosivuilla Yoast tai RankMath lisäosa luo automaattisesti sivullesi sivukartan.

Verkkosivujen rakenne

Yksinkertainen ja selkeä rakenne auttaa hakurobotteja sekä vierailijoita sivun selaamisessa ja sisällön ymmärtämisessä. Uusia verkkosivuja suunnitellessa, kannattaa heti ensimmäisenä alkaa hahmottamaan ja suunnittelemaan sivujen rakennetta. Rakennetta voi hahmotella pyramidina, jonka huippuna on verkkosivujen etusivu. Yläkategorioina eri pääkategoriat kuten palvelut ja palveluiden alasivuina eri palvelut omilla välilehdillä. 

Hakukoneoptimoinnin ja käyttäjäystävällisyyden kannalta on tärkeää, että hakurobotit ja kävijät pääsevät eri välilehdille mahdollisimman vaivattomasti. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vierailija pääsisi tärkeille välilehdille enintään kolmella klikillä. Yhteydenotto kannattaa myös tehdä asiakkaalle mahdollisimman nopeaksi ja vaivattomaksi.

Linkkiprofiili

Hakukoneoptimoinnin kannalta linkit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan

 1. Sisäiset linkit
 2. Ulkoiset linkit
 3. Backlinkit

Sisäinen linkki pysyy samalla verkkosivulla, kun taas ulkoinen linkki vie kokonaan eri verkkosivulle. Molempia on hyvä hyödyntää hakukoneoptimoinnissa. Backlinkeistä ja verkkosivun luotettavuudesta / auktoriteetista lisää myöhemmin.

Millä tavalla sisäisen linkityksen avulla voidaan parantaa hakukonenäkyvyyttä?
Sisäinen linkitys:

 1. Helpottaa hakukonetta ymmärtämään sivun rakennetta ja eri välilehtien tärkeyttä
 2. Jakaa verkkosivun luotettavuutta ja auktoriteettia muille välilehdille.
 3. Parantaa sivun käyttökokemusta

Hakurobotit siirtyvät sivuilla linkkien avulla, joten sisäinen linkitys helpottaa hakurobottien selaamista sivuilla. Pidä siis huolta, että kaikille välilehdille löytyy linkki sivuiltasi, eikä sivulla ole orpoja välilehtiä. Sisäisellä linkityksellä voidaan myös vaikuttaa sivun hierarkiaan – mitä välilehtiä halutaan painottaa tärkeinä hakukoneille. Sisäisiä linkkejä kannattaa siis osoittaa yrityksen tärkeille välilehdille, kuten palveluille ja tuotteille. Täten hakukoneet ymmärtävät näiden välilehtien olevan merkittäviä, parantaen niiden sijoittumista hakukoneissa. Tekstilinkeissä avainsana olisi hyvä sisältyä linkin ankkuritekstiin. Kannattaa siis esimerkiksi kirjoittaa blogiin ajankohtaista sisältöä palveluihin liittyen ja käyttää sisäistä linkitystä hyödyksi.

Ulkoisilla linkeillä pystytään tehostamaan sisältöä ja lisäämään kontekstia hakukoneille. Tämä on eteenkin tärkeää, kun aihe on monimutkainen ja vaatii enemmän tietoa sen ymmärtämiseksi. Linkityksen avulla saadaan myös lisättyä lukijan luottamusta. Ulkoinen linkki kannattaa aina ohjata uudelle välilehdelle, jotta vierailija pysyisi myös alkuperäisellä omalla verkkosivulla.

Rikkinäiset linkit (404 error)

Verkkosivullasi saattaa olla rikkinäisiä linkkejä, jotka ohjautuvat rikkinäisille välilehdille. 404 – virhesivu kertoo, että haetulla verkko-osoitteella ei löydy sisältöä. Yleensä 404 sivulle päädytään, jos sivun verkko-osoite on muuttunut eikä uudelleenohjausta uuteen verkko-osoitteeseen ole tehty. Verkkosivulla olevissa linkeissä saattaa olla myös kirjoitusvirhe, mikä johtaa myös samaan lopputulokseen. Myös omien verkkosivujen ulkopuolelle osoittava verkko-osoite voi muuttua ja kannattaa säännöllisin väliajoin tarkistaa omilla verkkosivuilla olevien ulkoisten linkkien status.

Verkkosivun 404-virhesivua voi muokata, jotta vierailija pysyisi todennäköisemmin sivulla. Virhesivuun kannattaa laittaa esimerkiksi painikkeita verkkosivun tärkeimmille välilehdille, jotta kävijä pystyy ketterästi jatkamaan sivujen selaamista.

Rikkinäisiä linkkejä pystyy helposti löytämään esimerkiksi Screaming Frog ja Ahrefs työkaluilla.

Uudelleenohjaukset

Uudelleenohjauksella voidaan kertoa selaimelle ja hakukoneelle, että mistä sivun sisältö löytyy esimerkiksi sivuston verkko-osoitteen muuttuessa. Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää erottaa väliaikaiset ja pysyvät uudelleenohjaukset toisistaan. Pysyvä uudelleenohjaus (301: Moved permanently) ilmaisee hakurobotille ja selaimelle, että verkko-osoite on pysyvästi vaihdettu ja uutta osoitetta pitäisi käyttää tulevaisuuden pyynnöissä. Esimerkiksi domainin vaihtuessa kannattaa uudelleenohjata pysyvästi kaikki vanhat välilehdet uuden verkko-osoitteen vastaavalle välilehdelle. Pysyvää uudelleenohjausta käytetään myös, kun verkkosivu ottaa SSL suojauksen käyttöön. Tällöin suojaamattomat http välilehdet uudelleenohjataan suojatulle https välilehdelle.

Väliaikainen uudelleenohjaus (302: Found ja 307: Temporary Request) ilmaisee, että haettu verkko-osoite on väliaikaisesti muutettu ja alkuperäistä verkko-osoitetta tulee käyttää jatkossa. Väliaikaisia uudelleenohjauksia kannattaa siis nimensä mukaisesti käyttää, kun osoitemuutos on vain väliaikainen.

Uudelleenohjaukset eivät heikennä suoritusta hakukoneissa, kunhan niitä osaa käyttää vain oikein. WordPress sivulla on helppokäyttöisiä työkaluja, kuten Yoast ja RankMath uudelleenohjausten tekemiseen.

Sivuston nopeus

Sivuston nopeus vaikuttaa suoraan hakukonesijoituksiin, sillä hakukoneet suosivat käyttäjäystävällisiä ja nopeita verkkosivuja.

 1. Verkkosivun nopeutta voi parantaa
 2. Valitsemalla hyvän ja nopean verkkosivujen ylläpidon (linkki)
 3. Kompressoimalla kuvatiedostot pienemmiksi
 4. Ottamalla välimuistin käyttöön
 5. Minimoimalla uudelleenohjaukset
 6. Vähentämällä CSS, JavaScript tai HTML koodia
 7. Käyttämällä vain laadukkaita ja tarpeellisia lisäosia

Verkkosivujen nopeutta voi tutkia esimerkiksi PageSpeed Insights työkalun avulla, joka antaa myös konkreettisia kehitysehdotuksia sivun nopeuttamiselle.

Sivuston turvallisuus

SSL suojaus on digitaalinen sertifikaatti, joka mahdollistaa salatun ja suojatun yhteyden verkkosivuilla. SSL suojauksen näkee verkko-osoitteen oikealla olevasta lukko kuvakkeesta. SSL suojaus on tärkeä monestakin syystä. Se mahdollistaa suojatun yhteyden, jotta ulkopuolinen taho ei pääse esimerkiksi syötettyihin asiakastietoihin käsiksi. Se myös lisää luotettavuutta kävijän sekä hakukoneen silmissä. Esimerkiksi Google Chrome selain näyttää suojaamattoman http verkko-osoitteen vieressä not secure varoituksen, joka itsessään saa useat vierailijat poistumaan sivulta. Google on myös myöntänyt, että suojaus on yksi monista faktoreista, joka vaikuttaa hakukonesijoituksiin.

Mobiilioptimointi

Tuoreen tutkimuksen  mukaan noin 60% verkkoliikenteestä tehdään puhelimella. Luku on kasvanut peräti 75 % vuodesta 2015. On siis sanomattakin selvää, että verkkosivujen pitäisi toimia moitteettomasti myös puhelimella. Hakukoneet painottavat käyttokokemusta sijoituksissaan ja Google on kertonut mobiiliystävällisyyden myös suoraan vaikuttavan hakukonesijoituksiin.

Sisällön optimointi

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on tärkein yksittäinen tekijä hakukoneoptimoinnissa. Teknisessä optimoinnissa otetaan kantaa sivun rakenteeseen ja käyttökokemukseen, kun taas sisällön optimoinnissa mietitään mistä aiheista kannattaa tuottaa sisältöä, mitä avainsanoja kannattaa käyttää sisällöissä ja miten tätä avainsanaa konkreettisesti tulee käyttää sisällössä, jotta sijoitutaan mahdollisimman hyvin.

Lue tästä artikkelista miten sisällöntuotannon ja hakukoneotimoinnin avulla voidaan tukea yrityksen kasvua.

Avainsana-analyysi

Sisällön optimointi lähtee avainsana-analyysista, jonka avulla etsitään avainsanat, joita kannattaa käyttää sisällössä. Aavainsanatutkimuksen jälkeen tiedämme millä tavalla potentiaaliset asiakkaat etsivät tuotetta tai palvelua hakukoneesta. Hakusanan tulisi totta kai kuvata sivun sisältöä, mutta sillä pitäisi myös olla paljon hakuvolyymia hakukoneissa. Yksinkertaisesti ajateltuna ei ole kannattavaa sijoittua hyvin avainsanalla, jota ei haeta merkittävästi hakukoneissa. Suuri hakuvolyymi tuo enemmän potentiaalia liikenteen määrän kasvulle, mutta ei automaattisesti ole välttämättä se paras mahdollinen avainsana. Suuri hakuvolyymi tarkoittaa myös automaattisesti kovempaa kilpailua, joka vaikeuttaa etusivulle sijoittumista. Kannattaa siis myös seurata kilpailutilannetta ja yrityksen potentiaalia sijoittua etusivulle, eikä vain valita eniten haettua hakusanaa optimoitavaksi.

Jatkuva sisällöntuotanto on sijoittumisen edellytys

Sisällön optimointi tarkoittaa jatkuvaa sisällöntuotantoa. Tämän vuoksi on tärkeää, että verkkosivulla on ns. ”content hub”, jonne voidaan lisätä ajankohtaisia artikkeleita esimerkiksi blogin muodossa. Sisältöä kannattaa tuottaa tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä aiheista, joka herättää potentiaalisessa asiakkaassa mielenkiinnon yrityksen palvelutarjoamaa kohtaan. Sisällöntuotanto kehittää myös sivun linkitystä, sillä blogikirjoituksista voidaan sisäisen linkityksen avulla ohjata liikennettä sekä hakurobotteja eri palveluiden välilehdille. Tämä itsessään kehittää näiden tärkeiden välilehtien sijoittumista.

Mistä aiheista kannattaa kirjoittaa sisältöä?

Tätäkin kannattaa miettiä potentiaalisen asiakkaan perspektiivistä– mitä aiheita palvelun tai tuotteen osalta etsitään hakukoneista. Yksi tapa etsiä sopivia blogiaiheita on tehdä haku palvelun tai tuotteen nimellä ja katsoa Googlen Usein Kysytyt Kysymykset kohdasta avainsanan eniten haettuja kysymyksiä. Myös tekoälyä voidaan käyttää hyödyksi aiheiden etsimiseen ja esimerkiksi Chat GBT antaakin varsin hyviä ehdotuksia blogiaiheille.

Miten sivujen sisältöjä käytännössä optimoidaan?

Avainsana-analyysin avulla olemme löytäneet eri välilehdille avainsanat tai avainlausekkeet millä on kannattavaa sijoittua. Valittua avainsanaa pitää käyttää sisällössä, jotta sijoittuminen on mahdollista. Avainsanaa olisi hyvä käyttää esimerkiksi seuraavissa kohdissa:

 1. Verkko-osoite
 2. H1 pääotsikko
 3. Muissa väliotsikoissa
 4. Ensimmäisessä kappaleessa
 5. Leipätekstissä
 6. Googlen esikatselun Title Tagissa
 7. Googlen esikatselun metakuvauksessa
 8. Kuvan alt tekstissä

Avainsanaa ei kuitenkaan saa käyttää liikaa, sillä hakukone katsoo avainsanan spämmäämisen sijoituksia heikentäväksi tekijäksi. Sisältöä tehdään aina verkkosivun kävijää eikä hakukonetta varten.

On ehdottoman tärkeää, että yrityksen eri palveluilla on kaikilla omat välilehdet, sillä se mahdollistaa avainsanojen käytön tämän ohjeistuksen mukaisesti. Yhtä välilehteä ei kuitenkaan voi optimoida täydellisesti usean eri palvelun avainsanalla.

Hakutarkoitus (search intent)

Hakukoneoptimoinnissa täytyy myös miettiä eri avainsanojen hakutarkoitusta ja käyttää tätä tietoa hyväksi sisällön optimoimisessa. Hakutarkoitus voidaan jakaa 4 kategoriaan

Navigoinnillinen hakutarkoitus

Hakija etsii suoraan jotain tiettyä sivua hakukoneesta esimerkiksi tekemällä Team 3 avainsanalla haun. Navigoinnilliset haut ovat yleensä suoraan brändien nimiä, sillä hakija tietää täysin mitä hakukoneesta etsii.

Informatiivinen hakutarkoitus

Hakija haluaa saada lisää tietoa tietystä asiasta hakemalla esimerkiksi: miksi hakukoneoptimointi on tärkeää? . Informatiivinen haku on yksi yleisimmistä hakutyyleistä ja tämän vuoksi jatkuva sisällöntuotanto esimerkiksi blogin avulla tuo paljon liikennettä sivullesi. Pidä siis huoli, että blogiartikkelisi herättää potentiaalisessa asiakkaassa kiinnostuksen myös palvelutarjoamaasi kohtaan, jotta informatiiviset haut voivat myös konvertoitua.

Kaupallinen hakutarkoitus

Hakija haluaa tutkia eri vaihtoehtoja ennen ostopäätöstä hakemalla esimerkiksi Mikä on paras hakukoneoptimointi työkalu? Sijoittuminen näillä avainsanoilla voi olla haastavaa, sillä ensimmäisellä hakusivulla on yleensä kolmannen osapuolen tekemiä arvosteluja eri tuotteista.

Toiminnallinen hakutarkoitus

Hakija on jo valmis ostamaan. Avainsana voisi olla esimerkiksi hakukoneoptimointi hinta tai hakukoneoptimointi yritykselle. Nämä avainsanat ovat taloudellisesti kaikista merkittävimpiä ja toiminnallisten avainsanojen sijoittumiseen pitäisi keskittyä kaikista eniten.

Miksi hakutarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää sisältä optimoidessa?

Hakutarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää sijoittumisen kannalta, koska hakukoneet haluavat tarjota mahdollisimman relevanttia sisältöä käyttäjilleen. Tuottamasi sisällön tulisi vastata avainsanan hakutarkoitusta, jotta sijoittuisit mahdollisimman hyvin hakukoneessa. Usein avainsanan hakutarkoitus on helppo päätellä itse avainsanasta. Informatiivisissa avainlausekkeissa on usein kysymyslauseita kuten mitä, miten ja miksi. Toiminnallisissa lausekkeissa on yleensä mukana ostamiseen tai hintaan liittyviä sanoja kuten osta, hinta, edullinen tai palvelu.

Hakutarkoituksen voi myös selvittää seuraamalla avainsanan parhaiten sijoittuvia sivuja. Avainsanan ”hakukoneoptimointi” hakutarkoitus on esimerkiksi informatiivinen, sillä ensimmäisellä hakusivulla sijoitutaan oppailla, ohjeilla ja informatiivisilla blogipostauksilla. Hakukoneet siis suosivat informatiivista sisältöä tälle avainsanalle ja tämän vuoksi sisällön kannattaa myös olla informatiivista.

Title tag eli hakukokeneen hakutulosten otsikko

Hakukoneen hakutuloksen otsikko eli Title tag on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä se kertoo välilehden sisällön tiivistetysti hakuroboteille ja hakukoneen käyttäjälle. Title tag toimii myös linkkinä verkkosivulle. Title tagin avulla hakija saa nopeasti käsityksen sivuston sisällöstä ja se vaikuttaakin merkittävästi siihen, että siirtyykö hakija juuri sinun verkkosivullesi. Google on myös myöntänyt title tagien olevan itsessään sijoittumiseen vaikuttava tekijä, sillä hakurobotit saavat siitä idean, että onko sivun sisältö relevanttia hakijalle. Sijoituksesi voivat myös parantua tai heikentyä riippuen välilehden klikkausprosentista hakukoneessa, joten kannattaa muokata hakutuloksen otsikko mahdollisimman mielenkiintoiseksi.

Vinkkejä Title tagien kirjoittamiseen:

 1. Title tagin tulee olla välilehteä kuvaava, kompakti ja kiinnostusta herättävä teksti.
 2. Sisällytä avainsana tai lauseke title tagiin, mutta älä käytä avainsanaa useaan kertaan
 3. Tee jokaiselle välilehdelle uniikki title tagi.
 4. Title tagin pituus kannattaa olla 50-60 merkkiä, jotta otsikko näkyy kokonaisuudessaan hakusivulla.
 5. Käytä sivun / brändin nimeä title tagissa

Metakuvaus (meta description)

Välilehden metakuvaus on otsikon alapuolella oleva pidempi kuvaus välilehden sisällöstä. Sen tarkoitus on kuvata sivun sisältöä ja herättää hakijan mielenkiinto sivuasi kohtaan. Se ei itsessään vaikuta sijoituksiin, mutta onnistunut metakuvaus parantaa välilehden klikkiprosenttia hakukoneista. Metakuvauksen maksimi pituus on 160 merkkiä.

Sivuston luotettavuus Domain rate / PageRank

Sivuston linkkiprofiili vaikuttaa merkittävästi hakukonesijoituksiin. Linkkiprofiiliin vaikuttaa sisäisten ja ulkoisten linkkien lisäksi backlinkit, joilla pystyy parantamaan sivuston luotettavuutta. Backlinkki on linkki ulkoiselta sivulta omalle verkkosivulle ja hakukoneet pitävät näitä ”suositteluina”. Mitä enemmän ulkoiset sivut suosittelevat eli haluavat linkkien muodossa siirtää vierailijoita sivuiltansa pois omalle verkkosivulle, sitä luotettavampana hakukoneet pitävät verkkosivua. Sivuston luotettavuutta tai toisin sanottuna auktoriteettia voidaan mitata Domain Raten / PageRankin avulla. Suuri Domain Raten arvo viittaa hyvään linkkiprofiiliin vaikuttaen hakukonesijoituksiin positiivisesti. Luotettavuuteen vaikuttaa myös linkin laatu, sillä linkki hakukoneen kannalta luotettavalta sivulta vaikuttaa enemmän Domain Raten arvoon, kuin linkki luotettavuudeltaan heikolta sivulta.

Luotettavuuden kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi. Sivun ylläpitäjän kannalta tärkeintä on tiedostaa tämän vaikutus hakukonesijoituksiin, sekä oppia etsimään ja käyttämään linkkimahdollisuudet hyödyksi. Yksittäinen linkki ei paranna merkittävästi Domain Raten arvoa, mutta pitkäjänteinen työ palkitaan varmasti. Linkkejä voi saada esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja laadukkaiden blogikirjoitusten avulla.

SEO työkaluja, kuten Semrush ja Ahrefs, voidaan käyttää hyödyksi backlinkkien etsimisessä. Työkalujen avulla voidaan katsoa muiden verkkosivujen, kuten kilpailjoiden, linkkiprofiileja ja löytää tätä kautta hyviä linkkimahdollisuuksia. Työkaluilla voi löytää myös eri verkkosivuille osoittavia rikkinäisiä linkkejä. Rikkinäiset linkit heikentävät sivuston käyttäjäkokemusta, joten ulkoinen sivusto on varmasti kiinnostunut tuottamastasi ammattitaitoisesta sisällöstä, jolla voi mahdollisesti myös korvata tämän rikkinäisen linkin. Työkaluilla voi etsiä myös paljon backlinkkejä saaneita artikkeleita eri aiheista. Linkkejä voi tämän avulla saada tuottamalla parempaa sisältöä kyseisistä aiheista.

Linkit voidaan jakaa dofollow ja nofollow linkkeihin, jotka käyttäytyvät eri tavalla. Hakukoneet ottivat tämän käyttöön estääkseen linkkien saamisen spammaamisen avulla. Tämän vuoksi sivuston Domain Ratea ei voi kehittää saamalla linkkejä esimerkiksi keskustelufoorumeilta, sillä nämä ovat yleensä nofollow linkkejä. Sivuston vierailijan kannalta dofollow ja nofollow linkit käyttäytyvät samalla tavalla ohjaten vierailijan linkin verkkosivulle, mutta hakukoneet katsovat linkit kuitenkin eri arvoisiksi. Yksinkertaistettuna dofollow linkit parantavat sivuston luotettavuutta ja nofollow linkit eivät.

Tulosten mittaaminen ja työkalut

Hakukoneoptimoinnin tueksi löytyy useita eri maksullisia ja maksuttomia työkaluja tilastojen seurantaan, tekniseen optimointiin ja linkkiprofiilin kehittämiseen liittyen. Jokaisella verkkosivulla olisi hyvä olla ainakin data-analytiikkaa mittaava työkalu kuten Google Analytics tai Google Search Console. Analyticsista saa merkittävää dataa esimerkiksi eri välilehtien verkkoliikenteen kehittymisestä, istuntojen kestosta ja konversioista. Google Search Console keskittyy tarkemmin dataan hakukoneoptimointiin liittyen ja tällä voidaan tutkia esimerkiksi eri avainsanojen orgaanisen liikenteen ja sijoitusten kehittymistä. Molemmat työkalut ovat ilmaisia.

Myös maksulliset työkalut, kuten Ahrefs ja Semrush auttavat hakukonesijoituksien kehittämisessä. Näiden avulla voidaan esimerkiksi tutkia sivuston teknistä puolta ja löytää sijoituksiin negatiivisesti vaikuttavia teknisiä ongelmia. Työkalun avulla voidaan myös tutkia ja kehittää verkkosivun linkkiprofiilia ja luotettavuutta. Lue täältä lisää verkkoanalytiikan hyödyistä.

Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimointi yritykselle ei itsessään maksa yhtään mitään, sillä hyviäkin tuloksia voi saada oman osaamisen ja ilmaisten työkalujen avulla. Hakukonemainonnassa maksetaan jokaisesta yksittäisestä klikistä, mutta hakukoneoptimoinnin kautta saadut orgaaniset klikit eivät itsesään maksa. Pääsy hyville sijoituksille varsinkin kilpaillulla avainsanoilla on kuitenkin haastava ja aikaa vievä prosessi, joten hakukoneoptimoinnin ulkoistaminen voi olla se tehokkain ratkaisu orgaanisen liikenteen kehittämiseen.

Hakukoneoptimointi kannattaa ulkoistaa, jos yrityksellä ei yksinkertaisesti ole resursseja jatkuvasti tuottaa hakukoneoptimoitua sisältöä ja pitää huolta verkkosivuista. Yrityksen kannalta tärkeintä on tiedostaa hakukoneoptimoinnin tuoma potentiaali ja olla valmis käyttämään omia resurssejaan, on se sitten omaa aikaa ja osaamista tai rahaa sen ulkoistamiseen.

Hakukoneoptimoinnin hinta vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden välillä. Siihen vaikuttaa esimerkiksi sivuston koko sekä työn laajuus. Kuukausihinnat ovat yleensä 300 €-1000 € välillä, mutta vaihtelevat merkittävästi työn laajuudesta riippuen. Me Team3:lla halutaan antaa kaikille yrityksille, myös pienemmille, mahdollisuus saada uusia asiakkaita orgaanisesti hakukoneista ja kuukausihinnat alkavat lähtökohtaisesti 350 eurosta kuukaudessa. Paketit räätälöidään kuitenkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja voimme tehdä hakukoneoptimointia myös tuntiveloituksella. Juuri sinun sivuillesi räätälöity hakukoneoptimointikoulutus auttaa sinut alkuun optimoinnin saralla, jos optimointi tuntuu alkuun haastavalta, mutta kiinnostusta sen oppimiselle kuitenkin löytyy.

Voit tilata sivuiltamme ilmaisen hakukoneoptimointikartoituksen, jonka avulla löydetään sivustosi kehityskohdat ja päästään yhdessä miettimään juuri sinulle parasta ratkaisua hakukonenäkyvyyden kehittämiseen liittyen. Ota meihin siis rohkeasti yhteyttä, jos kysyttävää hakukoneoptimointiin tai verkkopalveluihin liittyen ilmenee!