Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimuksen tavoitteena on löytää avainsanat, jotka ovat relevantteja yrityksen toiminnalle sekä houkuttelevia potentiaalisille asiakkaille
hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus on jatkuvan sisällöntuotannon kanssa se tärkein yksittäinen osa hakukoneoptimointia. Tuloksellinen hakukoneoptimointi alkaa aina hakusanatutkimuksesta, jonka avulla löydetään yritykselle kannattavimmat avainsanat ja avainlausekkeet, joilla sisältöä aletaan optimoimaan ja tuottamaan.

Mikä on hakusanatutkimus?

Hakusanatutkimuksessa analysoidaan potentiaalisia hakusanoja ja hakulauseita, joita hakukoneen käyttäjät käyttävät etsiessään tietoa hakukoneista. Hakusanatutkimuksen tavoitteena on löytää avainsanat, jotka ovat relevantteja yrityksen toiminnalle sekä houkuttelevia potentiaalisille asiakkaille. Hakusanatutkimus auttaa yritystä ymmärtämään hakukoneiden käyttäjien eli potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, joilla verkkosivujen sisältöä lähdetään optimoimaan ja tuottamaan.

Kuinka hakusanatutkimus tehdään?

Ota huomioon seuraavat asiat tutkiessasi eri avainsanoja

  • Hakusanan relevanssi. Onko avainsana relevantti yrityksen palveluihin tai tuotteisiin nähden?
  • Hakuvolyymi. Käytetäänkö hakusanaa tai hakulauseketta hakukoneessa merkittävästi? Löytyykö avainsanalle muita vaihtoehtoja, joita käytetään enemmän hakukoneessa.
  • Kilpailutilanne. Kuinka kilpailtu avainsana on?  Onko yrityksellä potentiaalia kilpailla kyseisellä avainsanalla, jotta sijoitutaan hakukoneen etusivulle?
  • Hakusanojen kohdentaminen. Voiko avainsanaa kohdentaa tarkemmin?
  • Hakutarkoitus. Minkälaista sisältöä hakija etsii käyttäessään eri avainsanoja?


Hakusanoiksi tulisi siis valita avainsanat, jotka kuvaavat yrityksen tarjontaa, joita käytetään hakukoneessa ja joilla on potentiaalia sijoittua hyville sijoituksille.

Kaikista haetuin avainsana ei välttämättä ole yritykselle kannattavin, sillä suuri hakuvolyymi tarkoittaa yleensä myös kovempaa kilpailua.  Kohdennetuilla avainlausekkeilla on yleensä pienempi kilpailu, joka mahdollistaa pienempien sivustojen sijoittumisen hyville sijoituksille. Kiinnitä siis huomiota myös ”longtail” avainsanoihin, jotka ovat tarkempia ilmaisuja ja tuovat kohdennetumpaa liikennettä sivullesi.

Pienemmän hakuvolyymin avainsana, jolla sijoitutaan hyvin, voi tuoda verkkosivulle enemmän liikennettä verrattuna kilpailullisempaan korkean hakuvolyymin avainsanaan. Tutki siis avainsanalla parhaiten sijoittuvien verkkosivujen laajuutta, luotettavuutta ja muita sijoituksiin vaikuttavia tekijöitä ja löydä ne avainsanat, joilla on potentiaalia sijoittua liikennettä tuoville sijoituksille

Hakutarkoitus kertoo, millaista sisältöä hakija etsii käyttäessään tiettyä avainsanaa. Avainsanan hakutarkoituksen voi tarkistaa esimerkiksi tutkimalla avainsanalla parhaiten sijoittuvia verkkosivuja. Tuotetun sisällön tulisi vastata avainsanan hakutarkoitusta. Jos avainsana tai -lauseke on informatiivinen tuota laadukasta ja informatiivista sisältöä hakusanan ympärille. Avainsanan ollessa kaupallisempi, tarjoa ratkaisua potentiaalisen asiakkaan ongelmaan omilla palveluilla tai tuotteilla

Kuinka sijoittua hyvin kilpailuilla avainsanoilla?

Kilpailuilla avainsanoilla sijoittuminen hakukoneen etusivulle on pitkäjänteinen prosessi, jossa pitää ottaa huomioon myös hakukoneoptimoinnin kokonaistilanne. Sivuston laajuus, tekninen toteutus, sisällön optimointi ja luotettavuus vaikuttavat sijoituksiin ja verkkosivut pitäisi olla kunnossa kaikilla näillä osa-alueilla. Lisää näistä aiheista voi lukea hakukoneoptimoinnin oppaastamme.

Kilpailuilla, paljon haetuilla avainsanoilla yksi välilehti (palvelusivu tai artikkeli) tuskin riittää hyvälle sijoittumiselle. Tuota siis jatkuvasti hakukoneoptimoitua sisältöä palvelusi ympärille esimerkiksi blogin muodossa ja käytä sisäistä linkitystä hyödyksi, jotta hakukoneet myös ymmärtävät paremmin sisällön laajuuden.

Korkeamman hakuvolyymin avainsanoilla kannattaa siis suunnitella etukäteen sisältöaiheita avainsanan ympärille, joista lähdetään tuottamaan sisältöä. Hakukoneen ensisijainen tarkoitus on kuitenkin tuoda mahdollisimman relevanttia sisältöä hakijalle, joten sisällön laajuus on yksi merkittävimmistä sijoituksiin vaikuttavista tekijöistä. Lue täältä lisää sisällön laajuudesta ja auktoriteetista

Miksi hakusanatutkimus on tärkeää?

Vastaus on simppeli: onnistunut hakusanatutkimus parantaa verkkosivusi näkyvyyttä hakukoneessa. Hakusanatutkimuksen avulla pystytään maksimoimaan ja kohdentamaan sivulle saapuva liikenne hakukoneesta. Jos yritys haluaa esimerkiksi keskittyä jonkun palvelun tai tuotteen myynnin kehittämiseen, niin kannattaa myös hakukoneoptimoinnissa ja sisällön tuottamisessa keskittyä palvelun aihepiireihin.

Kun verkkosivu ja sisältö on kohdennettu oikeille avainsanoille, saadaan sivulle liikennettä, jotka oikeasti ovat kiinnostuneita yrityksen palveluista. Tämän kautta konversioprosentti paranee, lisäten myyntiä. Onnistunut hakusanatutkimus luo myös kilpailuetua, jolla pystytään erottumaan pahimmista kilpailijoista.

Yleisimmät työkalut hakusanatutkimuksen tekemiseen?

Hakusanatutkimusta voi tehdä monilla eri työkaluilla, ilmaisilla ja maksullisilla. Googlen oma palvelu Google Keyword Planner on täysin ilmainen ja tarjoaa tietoa hakusanojen suosiosta ja kilpailusta. Maksulliset palvelut, kuten Ahrefs ja SEMrush, ovat hakukoneoptimoinnin analytiikka- ja kilpailuanalyysityökaluja, joilla voi esimerkiksi tutkia eri verkkosivujen hakukoneoptimointia ja pyrkiä tämän avulla erottumaan yrityksen pahimmista kilpailijoista.  Lisäksi työkalut toimivat myös teknisen hakukoneoptimoinnin tukena, sillä ne löytävät verkkosivun suurimmat tekniset ongelmat, jotka pitäisi korjata.

Me Team3:lla olemme todenneet Ahrefsin parhaaksi hakusanatutkimuksen sekä hakukoneoptimoinnin työkaluksi.

Hakusanatutkimus hinta

Hakusanatutkimuksen voi tehdä myös täysin ilmaiseksi, esimerkiksi Google Keyword Plannerin avulla. Pitää kuitenkin muistaa, että hakusanatutkimus on vain osa hakukoneoptimointia, joten maksulliset työkalut ovat myös kannattavia investointeja hakukoneoptimoinnin tueksi.

Hakusanatutkimuksen voi myös ulkoistaa, jos yrityksen osaaminen, aika tai muut resurssit eivät riitä hakusanatutkimuksen tai hakukoneoptimoinnin tekemiseen. Ole siis meihin yhteydessä, niin räätälöidään yrityksesi tarpeisiin kannattavin hakukoneoptimoinnin toteutus. Meidän kautta saa myös ilmaisen hakukoneotimoinnin tilannekartoituksen, jossa tarkastellaan sivujen nykytilannetta ja etsitään hakukoneoptimoinnille kehityskohtia.