Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Miksi hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa? Vastaus on yksinkertainen - se tuo sinulle lisää asiakkaita.
Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on lisätä sivulle orgaanista liikennettä hakukonesijoituksia parantavilla toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti tekniseen optimointiin, sisällön optimointiin ja luotettavuuden / auktoriteetin kehittämiseen. Yksinkertaistettuna tuottava hakukoneoptimointi tuo sinulle lisää asiakkaita. Tuoreen tutkimuksen mukaan ensimmäinen hakutulosten sivu (top 10 sijoitukset) vie noin 85 % hakuliikenteestä. Sijoittumalla ensimmäiseksi saadaan peräti 25 % avainsanan hakuvolyymista. Hakukoneoptimointia voidaan siis pitää erittäin tehokkaana keinona liikenteen ja verkkonäkyvyyden kehittämisessä.


6 syytä miksi hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa

1. Hakukoneoptimointi tuo sinulle lisää asiakkaita

Mieti omaa nettikäyttäytymistäsi. Miten etsit eri palveluiden tarjoajia? Kuinka usein etsit palvelua tai tuotetta hakukoneen toiselta hakusivulta?  Suurin osa potentiaalisista asiakkaista etsii uusia palveluita tai tuotteita eri hakukoneista, kuten Googlesta. Yritys menettää erittäin suuren osan mahdollisista asiakkaistaan, jos verkkosivu ei sijoitu hyvin yrityksen tärkeillä avainsanoilla. Hakukoneoptimoinnin avulla saadaan myös suurempi kohdeyleisö tavoitettua verrattuna hakukonemainontaan. Maksettu mainonta kohdistetaan yleensä esimerkiksi demograafisille tekijöille, sillä jokainen klikkaus maksaa ja tämän vuoksi mainonnalla halutaan mahdollisimman kohdistettuja vierailijoita sivulle. Hakukoneoptimoinnissa ei makseta klikkauksista, joten sivulle saadaan mainontaa laajempi kohdeyleisö. Useat hakukoneiden käyttäjät myös tarkoituksella jättää klikkaamatta maksettuja mainoksia, joten hakukonemainonta yksinään ei ole paras ratkaisu liikenteen lisäämiselle.

2. Hakukoneoptimointi tuo kilpailuetua

Verkkosivut, niiden sisältö sekä käyttäjäkokemus on jatkuvasti tärkeämpi osa-alue yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Entistä useammat yritykset keskittyvät optimoidun sisällön tuotantoon ja parantavat sijoituksia hakukoneoptimoinnin avulla. Investoimalla hakukoneoptimointiin voidaan saada kilpailuetua tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeä myös analysoida tärkeimpien kilpailijoiden toimia. Miksi he sijoittuvat verkkosivuasi paremmin? Verkkosivuiltasi voidaan löytää kehityskohtia sekä sijoituksia voidaan parantaa analysoimalla kilpailijoiden heikkouksia ja vahvuuksia optimointiin liittyen.

3. Hakukoneoptimointi parantaa verkkosivun käyttökokemusta

Teknisen optimoinnin tarkoituksena on pitää huolta, että verkkosivut on toteutettu hakukoneiden standardien mukaisesti ja toimivat moitteettomasti eri laitteilla. Teknisen optimoinnin avulla pidetään huolta, että sivustolla ei ole teknisiä virheitä, jotka heikentävät itsessään hakukonesijoituksia. Sivuston nopeus parantaa käyttäjäkokemusta ja on myös yksi sijoituksiin vaikuttavista tekijöistä. Järkevä ja selkeä rakenne auttaa sekä verkkosivun käyttäjää että hakukoneita tulkitsemaan verkkosivujen sisältöä.

4. Saat mitattavia tuloksia hakukoneoptimoinnin avulla

Hakukoneoptimoinnin tuloksia on helppo seurata esimerkiksi Google Analyticsin tai Google Search Consolen avulla. Data on arvokasta itsessään ja sen avulla pystytään löytämään sivun kehityskohtia ja mittaamaan optimoinnin tasoa.  Kannattaa seurata esimerkiksi liikennemääriä välilehdittäin, avainsanojen sijoituksien kehittymistä ja klikkausprosenttia. Hakukoneoptimointi on jatkuvaa työtä ja tuloksien kanssa kannattaa olla kärsivällinen. Tulokset eivät näy hakukoneissa välittömästi, vaan hakukoneilla saattaa mennä useitakin viikkoja muutosten päivittämisessä. Jatkuva sisällön tuotanto, sivuston ylläpito ja tulosten seuranta on kuitenkin avain hyvien tuloksien saamiseen.

5. Hakukoneoptimointi on kustannustehokas ratkaisu liikenteen lisäämiselle

Hakukoneoptimointi on kustannustehokas ratkaisu liikenteen lisäämiselle, eikä siihen välttämättä tarvitse käyttää rahaa ollenkaan. Jos sinulla on aikaa ja osaamista, niin pystyt itse lisäämään sivuston liikennettä hakukoneoptimoinnin avulla. Optimoinnissa et maksa yksittäisistä klikkauksista, kuten esimerkiksi hakukone- ja somemainonnassa. Voitkin tätä kautta pohtia, kuinka arvokasta sijoittuminen ensimmäiselle hakusivulle on yrityksen palveluita tai tuotteita kuvaavilla avainsanoilla. Hakukoneoptimoinnilla voidaan saada myös pysyviä tuloksia, vaikka kilpailutilanteen muuttuessa sijoitukset elävät jatkuvasti. Voit kuitenkin varmistaa tuloksien pysyvyyden pitämällä huolta sivusta ja lisäämällä sinne ajankohtaista sisältöä säännöllisin väliajoin.

6. Merkittäviä tuloksia voi saada jo pienillä muutoksilla

Hakukonesijoitukset riippuvat erittäin paljon kilpailutilanteesta ja pienetkin muutokset sivustolla voivat olla se ratkaiseva asia sijoituksien paranemiseen. Alla oleva taulukko kuvastaa hyvin, kuinka paljon yksikin sijoituksen parannus tuo keskimäärin lisää liikennettä sivulle. Esimerkiksi sijoituksen paraneminen sijalta kaksi ensimmäiseksi lisää kyseisestä avainsanasta saatua liikennettä keskimäärin noin 75 %. Tämäkin sijoituksen parannus saatetaan saavuttaa pienellä ja mitättömän tuntuisella toimenpiteellä varsinkin kilpailutilanteen ollessa tasainen. Hakukoneoptimoinnissa kannattaa siis keskittyä isojen kokonaisuuksien lisäksi myös pienempiin yksityiskohtiin.Kuten aiemmin mainitsin hakukoneoptimointi itsessään ei maksa mitään. Jos sinulla kuitenkaan ei ole osaamista tai aikaa hakukoneoptimoinnille, on sen ulkoistaminen erittäin kustannustehokas ratkaisu verkkonäkyvyyden parantamiselle. Team 3 tajoaa monipuoliset ja räätälöidyt hakukoneoptimointipalvelut yrityksille. Juuri sinun sivullesi räätälöity hakukoneoptimointikoulutus auttaa sinut alkuun hakukoneoptimoinnin saralla, jos optimointi tuntuu tässä vaiheessa vielä haastavalta.