Mitä on web analytiikka?

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa, miten työkalut kuten Google Analytics, Google Search Console ja Google Tag Manager voivat tarjota hyödyllistä tietoa ja edesauttaa dataan perustuvaa päätöksentekoa.
web-analytiikka

Mitä on verkkoanalytiikka ja miten se voi auttaa yritystäsi?

Web-analytiikka ts. verkkoanalytiikka auttaa yritystä keräämään, analysoimaan ja tulkitsemaan tietoa verkkosivustojen ja digitaalisten alustojen käyttäjien toiminnasta. Se tarjoaa yrityksille arvokasta tietoa mm. verkkosivustojen suorituskyvystä, vierailijoiden käyttäytymisestä ja markkinointikampanjoiden tehokkuudesta. Verkkoanalytiikan työkaluilla voidaan ymmärtää, miten verkkosivustollesi saadaan lisättyä liikennettä ja tätä kautta myös myyntiä.

Web-analytiikka:

  1. Tehostaa yrityksen markkinointia ja päätöksentekoa datan avulla
  2. Antaa kattavaa tietoa verkkosivuston suorituskyvystä, käyttäjäkokemuksesta ja vierailijoiden käyttäytymisestä. 
  3. Kehittää ja tehostetuttaa myyntiä konversio-optimoinnin avulla
  4. Mahdollistaa avainsana-analyysin, jonka avulla voidaan tehostaa hakukoneoptimointia ja parantaa sivulle saapuvan liikenteen määrää hakukoneista
  5. Auttaa verkkosivuston terveyden seurannassa ja teknisten ongelmien tunnistamisessa.
  6. Luo räätälöityjä raportteja, jotka auttavat tekemään informoituja päätöksiä.

Web-analytiikan työkalujen avulla voidaan automaattisesti seurata tärkeitä verkkosivuston suorituskyvyn mittareita, kuten poistumis- ja konversioprosentteja, sekä kuukausittaisia uniikkien kävijöiden määrää. Suosittua sisältöä voidaan tunnistaa eri sivujen keskimääräisten vierailuaikojen avulla, sekä tarkastelemalla käyttäjien käyttäytymistä eri välilehdillä. Analytiikan avulla voidaan myös havaita ongelmia sisällössä ja löytää välilehdet, jotka saavat kävijän poistumaan koko verkkosivulta.

Joitain yleisiä ongelmia web-analytiikan kanssa ovat mittareiden runsaus, epätarkkuus ja tietosuojan riskit. Sen takia on erityisen tärkeää valita web-analytiikkatyökalut ja mittarit, jotka ovat helppokäyttöisiä ja antavat liiketoiminnan kehittämiselle olennaista dataa.

Tässä muutamia syitä, miksi web-analytiikka on tärkeää:

Verkkosivuston kävijöiden ymmärtäminen

Web-analytiikka analysoi keskeisiä tietoja verkkosivuston kävijöistä, kuten keskimääräisen sivulla vietetyn ajan, sivulle siirtymisen lähteen, ovatko vierailijat uusia vai palanneita käyttäjiä tai mikä sisältö houkuttelee eniten liikennettä sivulle. Saadun datan avulla voidaan analysoida, mikä osa verkkosivusta tai tuotteista kiinnostaa eniten käyttäjiä ja potentiaalisia asiakkaita. Web-analytiikkatyökalut voivat myös selvittää, mistä lähteestä kävijät tulevat verkkosivustolle, joka auttaa esimerkiksi allokoimaan mainosbudjettia yrityksen tärkeimmille kanaville.

Verkkosivuston konversioiden analysoiminen

Konversioita voivat olla esimerkiksi todelliset ostot, uutiskirjelistalle liittyminen tai yhteydenottolomakkeen täyttäminen verkkosivustolla. Web-analytiikan avulla saadaan tietoa konversioiden kokonaismäärästä, konversioprosentista (konversioiden määrä jaettuna verkkosivuston käyntien määrällä) sekä konversioiden hylkäämisasteesta (kuinka moni kävijä keskeyttää ostoksen tai toivotun toimenpiteen suorittamisen verkkosivustolla).

Parhaiten toimivan sisällön ymmärtäminen

Web-analytiikkatyökalut auttavat selvittämään, mikä sisältö toimii parhaiten verkkosivustolla. Tunnistamalla suosituimmat blogiartikkelit, tuotesivut tai muut sisällöt, jotka houkuttelevat eniten kävijöitä ja pitävät heidät sivulla pidempään voidaan keskittyä sisältöön, joka tuottaa parhaiten tuloksia. Optimoinnin avulla saadaan nettisivu entistä houkuttelevammaksi ja tehokkaammaksi. 

Esimerkkejä web-analytiikan mittareista

Verkkosivuston suorituskyvyn mittarit vaihtelevat yrityksittäin sen mukaan, mitä tavoitteita yrityksellä on verkkosivustonsa suhteen. Tässä on kuitenkin joitain yleisiä mittareita, joita voidaan seurata:

Uniikkien kävijöiden määrä: Kuinka monta yksilöllistä kävijää sivustolla vierailee tiettynä ajanjaksona.

Poistumisprosentti (Bounce Rate): Kuinka suuri osuus kävijöistä poistuu verkkosivustolta ennen minkään toiminnon suorittamista.

Sivun katselukerrat: Kuinka monta kertaa verkkosivustoa on katsottu yhteensä.

Konversioprosentti: Kuinka suuri osuus kävijöistä suorittaa halutun toiminnon, kuten oston tai tilauksen.

Keskimääräinen vierailuaika: Kuinka kauan kävijät keskimäärin viettävät aikaa verkkosivustolla.

Liikenteen lähde: Mistä kanavista liikenne tulee verkkosivustolle, (orgaaninen haku, maksettu mainonta, sosiaalinen media) jne.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä mittareista, joita voidaan seurata web-analytiikan avulla. On tärkeää valita mittarit, jotka ovat olennaisia liiketoiminnan tavoitteiden kannalta ja antavat tarvittavan tiedon verkkosivuston ja tuotteiden kehittämiseksi.

Verkkoanalytiikan työkalut

Verkkoanalytiikan työkalut tarjoavat arvokasta tietoa verkkosivustojen suorituskyvyn ja käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen. Kuten aiemmin jo mainitsin on tärkeä valita työkalut, jotka ratkaisevat verkkoanalytiikan huolenaiheet tehokkaasti. Seuraavaksi tutustumme muutamaan suosittuun verkkoanalytiikan työkaluun, sekä niiden hyödyntämiseen.

Näiden työkalujen avulla voidaan kerätä, analysoida ja raportoida tietoja, jotka auttavat ymmärtämään, miten kävijät vuorovaikuttavat sivuston kanssa ja miten sivusto tuottaa tuloksia.

Google Analytics

Analyysi ja konversioiden optimointi

Google Analytics paljastaa verkkosivuston liikenteen lähteet, kuten hakukoneet, sosiaalisen median alustat ja ulkoiset verkkosivustot. Tämän tiedon avulla voidaan kohdentaa resursseja tehokkaasti, hioa markkinointistrategioita ja houkutella laadukasta liikennettä verkkosivustolle.

Google Analyticsin avulla voidaan asettaa konversiotavoitteita ja seurata tiettyjä toimia verkkosivustolla, kuten ostoksia, lomakkeiden täyttämistä tai uutiskirjeen tilauksia. Konversioprosenttien seuraaminen ja vieralijoiden käyttäytymisen analysointi auttavat tunnistamaan konversioon liittyviä esteitä, parantamaan käyttäjäkokemusta sekä konversioprosenttia.

Google Tag Manager

Käyttäjäkokemuksen optimointi

Google Tag Manager (GTM) on tehokas työkalu, joka toimii verkkosivustoon asennetun seurantakoodin avulla. GTM:n avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kuinka pitkälle käyttäjät skrollaavat sivulla ja mitä painikkeita he klikkaavat.

Sivun skrollauksen seuranta auttaa ymmärtämään, kuinka käyttäjät sitoutuvat sisältöön ja kuinka pitkälle he lukevat sivun sisältöä. Tämä auttaa tunnistamaan, onko sisältö houkuttelevaa ja tarpeeksi informatiivista käyttäjien kiinnostuksen ylläpitämiseksi.

Painikkeiden klikkausten seuranta puolestaan antaa tietoa siitä, mitkä painikkeet ovat käyttäjille houkuttelevimpia ja saavat eniten vuorovaikutusta. Tämä tieto auttaa optimoimaan sivun käyttöliittymää ja asettamaan tärkeimmät toiminnot ja CTA-painikkeet helposti löydettäviksi käyttäjille. Yleisimmät painikkeet, joiden klikkauksia seurataan ovat ns. “CTA-painikkeita” jotka ovat suunniteltu houkuttelemaan ja ohjaamaan käyttäjiä etenemään halutulle toimintapolulle, kuten ostamaan tuote, tilaamaan uutiskirje, lataamaan opas tai ottamaan yhteyttä yritykseen. GTM:n datan perusteella voidaan optimoida nettisivu tarjoamaan mahdollisimman selkeä ja houkutteleva käyttökokemus, joka ohjaa kävijät tavoiteltuihin toimiin ja tukee liiketoiminnan tavoitteita.

Google Ads

Markkinointikampanjoiden maksimointi

Web-analytiikkaa voidaan hyödyntää myös markkinointikampanjoiden optimoimiseen. Google Ads -palvelun avulla yritykset voivat asettaa tavoitteita, kuten konversioiden maksimointi tai sivuston liikenteen lisääminen, ja seurata mainosten toimimista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistämällä Google Tag Manager ja Google Ads voidaan parantaa seurannan tarkkuutta, mahdollistaa datalähtöisempi päätöksenteko ja optimoida Google Ads -kampanjat parempien tulosten saavuttamiseksi.