Unelmallinen: 170% enemmän kävijöitä hakukoneoptimoinnilla

Unelmallinen on kotimainen Kati Ylkäsen perustuma ompelualan yritys, jonka kotipaikka sijaitsee Tampereella. Suositusta ompelublogista syntynyt verkkokauppa tarjoaa asiakkailleen ompelukaavoja ja ompeluverkkokursseja.

Unelmallisen tilanteessa sivusto kaipasi verkkonäkyvyyden tehostamista orgaanisin keinoin ja liikennettä hakutulosten joukosta.

unelmallinen.fi

Hyödynnetyt palvelut

Lähtökohta

Unelmallinen oli aikaisemmin hoitanut itse hakukoneoptimointiaan, mutta liiketoimintaa samalla pyörittäessä, jäi aikaa yhä vähemmän verkkosivuston hakukoneoptimoinnille. Syksyn kiireissä heräsi tarve toimintojen ulkoistamiselle, jolloin yhteistyökumppaniksi valikoitui Team3 Oy vakuuttavan kehitysehdotuksen, palvelun ketteryyden ja kommunikaation sujuvuuden vuoksi.

Kilpailutilanne

Verkkosivuston näkyvyyden parantamisessa oli parantamisen varaa, sillä ompeluala on varsin kilpailtu. Muutama suuri kilpaileva yritys asetti riman korkealle ja teki kilpailusta hakutulosten kärkisijoista kovaa. 

Verkkokauppa oli toteutettu Shopifyllä ja sen rakenteessa ei ollut moittimista, mutta sivut kaipasivat pientä teknistä hiomista ja hakukoneoptimointia.

Ratkaisu

Hakukoneoptimointia ei tarvinnut lähteä toteuttamaan nollista, sillä Unelmallisella oltiin tehty hyvää pohjatyötä sen suhteen. Ongelmien ja tavoitteiden kartoittamisen jälkeen, eriteltiin tehtävät tärkeysjärjestykseen kiireellisyyden mukaan.

Sivuston toimivuus ja linkkien korjaaminen oli etusijalla ja avainsanatutkimuksen jälkeen keskityttiin muutamiin tärkeisiin avainsanoihin, joita tehostamalla sivusto olisi paremmin asiakkaiden ja hakukoneiden löydettävissä. Alusta alkaen sivustolla oli tarkoitusena keskityttyä perusasioihin, kuten avainsanojen sisällyttämiseen otsikoihin ja alt-teksteihin sekä metatietojen kuntoon laittamiseen.

”Olen ollut oikein tyytyväinen! Etenkin linkkien korjaaminen ja Alt-tekstien lisääminen on ollut todella hyvä juttu ja iso taakka pois omilta harteilta.”

– Kati Ylkänen, Unelmallisen perustaja

Tulokset

+170% enemmän liikennettä hakukoneoptimoinnilla 

Ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen sivuille tehty työ alkoi toimia ja tulokset puhuivat puolestaan liikennemäärien noustessa, avainsanojen määrän lisääntyessä ja sijoitusten parantuessa. Viime vuoteen verrattuna projekti on ollut jättimenestys: sivustolla vierailee hakutulosten kautta tällä hetkellä noin 170% enemmän kävijöitä kuin joulukuussa 2020. Mikä tärkeintä, tulokset on saavutettu orgaanisin keinoin ja oikeastaan laittamalla perusasiat viimeistä myöten kuntoon.

Verkkonäkyvyyden lisääntyminen on tehostanut liiketoimintaa, ja myös muut muut verkkokaupan toiminnan kannalta tärkeät mittarit, kuten uudet käyttäjät ja istunnon keskimääräinen kesto ovat nousseet. Unelmallisella ollaankin oltu erittäin tyytyväisiä kehitykseen ja työn tulokseen.

”Homma toimi oikein hyvin, ja kaikki sovitut asiat hoidettiin kuten pitikin!”

– Kati Ylkänen, Unelmallisen perustaja

unelmallinen.fi