Kultaiset Hoitajat: Jatkuvaa hakukoneoptimointia ja sivujen kehitystä

Kultaistet hoitajat on vuonna 2018 perustettu sotealan henkilöstövuokraukseen erikoistunut perheyritys. Kultaiset hoitajat tarjoaa ratkaisuja hoiva-alan yritysten ja toimijoiden työvoimatarpeeseen sekä monipuolisia ja joustavia työskentelymahdollisuuksia sote-alan ammattilaisille.

Tavoitteena Team3:n kanssa oli alusta astiolla yrityksen kasvun tukena, vapauttaen heidän resursseja toiminnan kehittämiseen. Tarjoamme nopeasti kasvavalle Kultaiset Hoitajat Oy:lle jatkuvaa palvelua hakukoneoptimoinnin ja verkkosivujen parantamisen saralla.

kultaisethoitajat.fi

Hyödynnetyt palvelut

Yhteistyö Team3:n kanssa

Yhteistyö Team3 ja Kultaisten hoitajien välillä aloitettiin marraskuussa 2020 Google Ads-palveluilla, jota olemme ylläpitäneet siitä lähtien. Hyvin toiminut yhteistyö on myöhemmin syventynyt ja kehittynyt myös kotisivujen, sähköpostien ja hakukoneoptimoinnin osalta.

”Team3:n avulla hakukonesijoituksemme ovat kehittyneet huomattavasti, tähän olemme olleet erityisen tyytyväisiä.”

Yritysten välinen yhteistyö on sujuvaa ja kommunikaatio on avainasemassa. Me Team3:lla haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuden tavoittaa uutta kävijäkuntaa sekä hakukoneoptimoinnin että hakusanamainonnankin avulla. Haluamme olla helposti saavutettavissa ja pyrimme aina vastaamaan kysymyksiin nopeasti.

”Team3 vastaa nopeasti yhteydenottoihin, kommunikaatio on sujuvaa ja helppoa.”

Henkilöstövuokrausyritykselle työnantajamielikuva on tärkeä ja onkin kullanarvoista tavoittaa eri kanavissa uusia potentiaalisia työntekijöitä. Panostukset sosiaaliseen mediaan sekä hakukoneoptimointiin (ja -mainontaan) tukevat yleensä hyvin toinen toisiaan. Kiinnostunut henkilö siirtyy somesta usein seuraavaksi Googlaamaan yritystä ja päätyy nettisivuille – tai toisinpäin.

Kultaiset Hoitajat

Perheyrityksen arvot heijastuvat sen toimintaan päivittäin. Perustaja Osob Alin sukujuuret ovat Somaliassa, jonka kulttuurissa on erityisen vahvasti läsnä ikäihmisten kunnioittaminen ja arvostus. Yrittäjä haluaa esimerkillään toimia myös roolimalleina muille yrittäjyyttä harkitseville maahanmuuttajanuorille – on välttämätöntä laajentaa julkisuudessa esitettyä kuvaa kaikenlaisista suomalaisista.

Kultaiset Hoitajat-yrittäjät ovat muslimeja ja tukevat vuosittain tarvitsevia maksamalla ns. Zakat-veroa. Zakat on summa rahaa tai muuta vastaavaa, joka muslimin on annettava huonommassa asemassa olevalle ja siten siihen oikeutetulle ihmiselle.

kultaisethoitajat.fi