Farmania: Sivuston suunnittelu layoutien mukaisesti

Farmanian 10-vuotisen taipaleen vuoksi oli aika päivittää kotisivut yrityksen brändin ja arvojen näköiseksi. Team3 toimi uusien Farmanian kotisivujen teknisenä toteuttajana, ja sivuston ylläpitäjänä.

farmania.fi

Hyödynnetyt palvelut

Mitä uusilta kotisivuilta haluttiin (eli tehtiin)

Suunniteltujen layotien mukaiset kotisivut: Team3 toimi ns. ”leiskojen” toteuttajana. Tällainen on meidän kanssa aina toteutettavissa, sillä käyttämillämme työkaluilla sivuista saadaan sen näköiset kun halutaan.

Recright integraatio: Farmania käyttää rekrytoinnissaan Recright -työkalua, joka haluttiin integroida uusille sivuille. Vanhoilla sivuilla tätä käytettiin ulkoisena linkkinä, joka ei ole yhtä käyttäjäystävällinen tapa kuin suora integraatio kotisivuille.

Instagram feedi: Uusimmat Instagram postaukset näkymään suoraan kotisivuille. Tämä on hyvä tapa osoittaa sivustolla kävijöille, että ollaan aktiivisia somessa, ja näyttää ajankohtaisia asioita joita ei välttämättä kirjoitella sivuston blogin puolelle.

Nykyisten tietosuojalakien mukainen evästeilmoitus: Asia, jota suurin osa vihaa – mutta silti sellainen asia joka pitää olla nykyään kotisivuilla kunnossa. Sivustolla kävijällä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tietoja hänestä kerätään sivukäynnillään – ja hyväksynnän jälkeen tulee olla mahdollisuus uudelleen vaikuttaa ja tehdä muutoksia niihin.

farmania.fi